NIEUW DOORTREKKERSTERREIN? Nieuw of vervangend?

Vooraf aan het artikel:

  1. Een nieuw terrein is welkom. Hopelijk is dit geen excuus voor stad Antwerpen om het terrein dat er nu is en binnenkort verdwijnt NIET te vervangen door een ander. Anders zijn we even ver van huis.
  2. Meneer Peter Bellens: het gaat wel degelijk om mensen die behoren tot de groep zigeuners. Wij noemen die mensen trouwens Roma, Sinti / Manouchen, Rom? … Dus: zeg de mensen waar het op staat.
  3. Meneer Paul Diels: zorgt de gemeente ook voor flankerende maatregelen zodat de kinderen naar school kunnen gaan of les kunnen krijgen op het terrein. Voor info kan je je altijd tot Gent wenden.

Nieuw terrein aan E34 voor 25 woonwagens

Het provinciebestuur van Antwerpen vormt een perceel, vlak naast de carpoolparking van de E34 in Gierle (Lille), om tot een door­­trekkersterrein voor woonwagenbewoners. Over 2,5 jaar is het terrein voor maximaal honderd bewoners klaar.

De provincieraad van Antwerpen zette het licht op groen voor de inplanting van een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners vlak bij het op- en afrittencomplex 22 van de E34. Vlak naast de bestaande carpoolparking wordt op het domein van Het Gielsbos, het centrum voor personen met een beperking, een terrein van een kleine hectare ontbost voor maximaal 25 woonwagens.

Het Gielsbos verkoopt het perceel aan de Vlaamse overheid. “Woonwagenbewoners zijn geen zigeuners, maar mensen zoals u en ik die ervoor gekozen hebben om niet in een huis te wonen, maar in een caravan rond te trekken. Ze blijven maximaal drie weken op een plaats en trekken dan verder”, zegt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) van de provincie Antwerpen. In heel Vlaanderen zijn er momenteel ruim tachtig standplaatsen voor woonwagenbewoners in Antwerpen, Kortrijk, Gent, Beersel en Asse. Volgens de Vlaamse overheid is er een behoefte aan in totaal vier- tot vijfhonderd plaatsen voor woonwagens. “We willen we in de provincie veertig standplaatsen bijmaken, waaronder in het Kempense Gierle en later ook nog in de buurt van Mechelen”, zegt Bellens. “Het perceel aan Het Gielsbos is heel geschikt omdat het terrein in een zone voor gemeenschapsvoorziening ligt en vlakbij de op- en afrit van de autosnelweg is. Je stoort er niemand.”

De Vlaamse overheid staat in voor de aankoop van het perceel, de ontbossing en de aanleg van het doortrekkersterrein. Het perceel wordt tegen 2018 verhard en er verschijnen sanitaire blokken en een speelruimte. De provincie neemt het beheer van het domein op zich. “Er zijn al goede ervaringen met de bestaande terreinen voor woonwagenbewoners. De bewoners kunnen het niet maken om overlast te veroorzaken, simpelweg omdat ze het volgende jaar opnieuw naar hetzelfde terrein willen komen”, zegt Bellens. “De bewoners moeten ook op voorhand reserveren en de nummerplaten worden geregistreerd. Er komt camerabewaking en de mensen zijn identificeerbaar. We komen met dit initiatief ook tegemoet aan de vraag van lokale besturen. Ze worden dikwijls geconfronteerd met woonwagens die naast een voetbalveld of naast een erf van een boerderij worden geplaatst.”

Beperkte periode

Burgemeester Paul Diels (CD&V) van Lille staat niet weigerachtig tegenover het nieuwe terrein. “Zo’n terrein moet toch ergens komen en qua ligging is dit al goed”, zegt Diels. “Het gaat ook om een gecontroleerd terrein. De gebruikers moeten zich op voorhand aanmelden zodat we perfect weten wie er aanwezig is. De provincie schakelt ook een toezichter in. Bovendien blijven die woonwagenbewoners maar voor een beperkte periode op het domein.” Voor de bomen die op het bewuste perceel verdwijnen, komen op een andere plaats in de gemeente Lille nieuwe aanplantingen. Ook de raad van bestuur van Het Gielsbos heeft het project goedgekeurd. “Het terrein wordt ook voldoende afgescheiden van het domein van Het Gielsbos”, zegt Bellens, die ook voorzitter is van de vzw Het Gielsbos. Op woensdag 3 februari om 20 uur vindt op Het Gielsbos een informatievergadering plaats voor de ouders van de bewoners van Het Gielsbos, het personeel en de omwonenden van Gierle, Vosselaar en Beerse.

‘De bewoners kunnen het niet maken om overlast te veroorzaken’

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Petitie

http://www.petities24.com/belgische_woonwagenbewoners_hebben_nood_aan_woonwagenterreinen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Frankrijk: land van de verlichting en … (link) Roma uitdrijving zonder alternatief

http://www.errc.org/article/more-than-11000-roma-migrants-forcefully-evicted-in-france-in-2015/4442

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Over segregatie Roma in EU (link)

http://www.errc.org/article/will-the-eu-put-an-end-to-segregation-of-roma/4435

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Colloquium ROMANI LUMA VZW

Inschrijvingsformulier colloquium romani luma 29 jan 16

Colloquium ROMANI LUMA VZW
Vrijdag 29 januari 2016
De Centrale: Turbinezaal.

Programma
Opmerking: sprekers en werkgroep begeleiders worden nog verder aangevuld. Op te volgen via link: https://marcvercoutere.wordpress.com/2015/12/13/colloquium-romani-luma-vzw-vr-29-jan-16/
voormiddag
9h00-09h30 Registratie en ontvangst met koffie en thee
9h30-09h45 Verwelkoming en voorstelling vzw Romani Luma door Marc Vercoutere (Romani Luma vzw).
9h45-10h00 Inleidende docu-film over Roma in Gent. (Bachelor proef Hanneke Vagenende – 2014)
10h00-10h25 Inleidende lezing over Roma en inburgering / integratie. Hoe gaat het beleid hier mee om? Hoe kijken Roma zelf er tegen aan? Met aandacht voor de schoolactoren als poort naar de tweede lezing. Joris Wauters (doctoraat CeMIS – Centrum voor Migratie en Interculturele Studies – Universiteit Antwerpen)
10h25-10h50 Lezing “Gelijke onderwijskansen voor Roma en woonwagenbewoners”. Over participatie, betrokkenheid, toegankelijkheid en doorstroming. Over ons onderwijssysteem, de mogelijkheden en beperkingen. Over wat er misschien wel nodig zou zijn. Deze lezing is een boeiende inleiding op de werkgroepen in de namiddag. Mogelijkheid tot vraagstelling. Koen Geurts (Foyer Brussel – Dienst Roma en woonwagenbewoners, auteur van “Roma in beweging”).
10h50-11h15 Netwerkmoment met koffie en thee.
11h15-11h30 inleidende korte video van Anneke Verschave (Pivokio) “Ik ben een Belgische zigeuner”.
11h30-12h30 Debat: Integratie Roma in een superdiverse samenleving. Burgerschap door de ogen van een superdiverse samenleving en vanuit de perspectieven van de Roma zelf.
Inleiding en moderator debat: Over superdiversiteit en Roma. Pascal Debruyne. (Postdoctoraal onderzoeker aan de UGent, vakgroep Conflict & Development Studies (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). Voorzitter vzw Uit De Marge).
Gaan in debat: Koen Geurts (Foyer Brussel – Dienst Roma en woonwagenbewoners, auteur van “Roma in beweging”) , Kim Janssens (Minderhedenforum, stafmedewerkster woonwagenbewoners en Roma), Imer Kajtazi (voorzitter Roma zelforganisatie ROMANO DZUVDIPE vzw en Roma Cultureel Centrum), Tibor Moczo (voorzitter Roma platform Gent, voorzitter Gentse Roma Zelforganisatie), Joris Wauters (doctoraat CeMIS – Centrum voor Migratie en Interculturele Studies – Universiteit Antwerpen).
12h30-13h30 Broodjeslunch.
13h30-15h00: workshops.
Keuze uit volgende workshops.
Werkgroep 1: Sociaal infopunt voor Roma en woonwagenbewoners en voor organisaties of diensten die met of voor de doelgroep werken. Wat zijn de meest voorkomende vragen en knelpunten? Waar kan dit sociaal infopunt een meerwaarde betekenen? Good practices. (Marc Vercoutere – Romani Luma vzw)
Werkgroep 2: Onderwijs als hefboom voor empowerment. Roma en onderwijs: een moeilijke verhouding? Knelpunten en good practices. Hefbomen voor een betere onderwijsintegratie van Romakinderen. Hoe de ouders nauwer betrekken. En andere door het publiek aangebrachte punten. (Martin Balogh – voorzitter Opre Roma)
Werkgroep 3: Woonwagenbewoners: erkende woonvorm in Vlaanderen. Over het ontbreken van flankerende maatregelen. Kunnen hierop antwoorden geformuleerd? Welke actie is er nodig. Aan de hand van de nota van het Kinderrechten Commissariaat. (Kim Janssens – minderhedenforum)
Werkgroep 4: Onderwijs als hefboom voor empowerment. Trekkende bevolking. Recht op onderwijs, moilijkheden en mogelijkheden, good practices. Over containerklasjes, de rijdende onderwijs bus, ouderparticipatie, … (Agnes Van Camp – verantwoordelijke woonwagenterrein Gent en oprichtster onderwijsklasje)
Werkgroep 5: Roma vrouwen en empowerment. Rond moederwerkgroepen en kinderopvang. Voor bredere kansen, voor emancipatie, vrije tijdsbesteding en informatie. (Anneke Verschave – Pivokio)
Werkroep 6: Over inburgering en integratie in een superdiverse samenleving. Roma in de superdiverse Gadjemaatschappij. The good, the bad and the ugly. Over mogelijkheden, knelpunten en successen. Ervaring uitwisseling, vragen, aanpak en sprankelende ideeën. (Tibor Moczo, Joris Wauters).
15h00-15h30 Plenaire met om 15h30 slottoespraak door Resul Tapmaz, Schepen Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport in Gent.
Aansluitend receptie: met een drankje en een vleugje (hoe kan het ook anders) Roma muziek het weekend tegemoet.

Inschrijven:
Via mail het ingevuld inschrijvingsformulier: marc.vercoutere@telenet.be (zie bijlage)
(voor dinsdag 26 januari – nadien enkel telefonisch mogelijk)
Telefonische info: 0485/308120
Deelnameprijs: 35 euro = inclusief lunch en receptie.
Studenten tot 25 jaar: 10 Euro (vermelding nummer studentenkaart)
Mensen met laag inkomen 10 euro. (Uit deontologische overwegingen vragen wij geen bewijs. En discretie is verzekerd.)
Te storten op rekening: BE34 0000 9088 8390 met vermelding: “colloquium 29 jan + naam deelnemer of organisatie”.
Opmerking:
Het aantal werkgroepen is beperkt. Bij grote interesse worden ze ontdubbeld. Iedere werkgroep wordt gemodereerd. Sprekers die werkgroepen richting geven brengen achtergrond informatie door in de verschillende werkgroepen te participeren.
Aanwezigheidsattesten verkrijgbaar aan de receptie na afloop van de studiedag.
Factuur aanvragen: zie bovenstaande gegevens.
Plaatsbeschrijving:
De Centrale | intercultureel centrum
Kraankindersstraat 2 – 9000 Gent
Inkom mogelijks via: Ham 72 (glazen deur)
Wegbeschrijving: http://decentrale.be/nl/praktisch
Op loopafstand van Dampoortstation. Voor meer info zie link of 0485/308120.
Parkeren mogelijk in de vele zijstraten (betalend via parkeermeter).

1 reactie

Opgeslagen onder Geen categorie

Onderwijs: Beeldvorming over Sinti en Roma (link)

Het begint op school🙂

Een vaak gebruikte uitdrukking.

Momenteel tellen heel wat scholen Sinti of Roma leerlingen. Er komen af en toe vragen rond lesmateriaal om de cultuur van Roma en Sinti een plaats te kunnen geven in het lessenpakket.

Romani Luma vzw zal volgend jaar een pakket samen stellen (inclusief didactisch materiaal) waarmee leraren en onderwijzers aan de slag kunnen. In afwachting alvast deze interessante link. Wachten hoeft dus niet.

Het begint ‘vandaag’ op school.

https://www.kazernedossin.eu/NL/In-Groep/Educatief-materiaal/Volledig-aanbod/voorbereidende-lessen_MSR

Info Romani Luma vzw

https://marcvercoutere.wordpress.com/2015/11/12/vooraankondiging-colloquium-romani-luma-vzw/

https://marcvercoutere.wordpress.com/gezocht-denkers-of-doeners-durvers-of-volgers-professionelen-en-vrijwilligers-mvx-met-een-hart-voor-roma/

Marc vercoutere

marc.vercoutere@telenet.be

0485/308120

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

De schaamte voorbij!!! Muren: de nieuwe rage??? (link)

Door: redactie
3/11/15 – 23u15  Bron: Belga
© belga.

moeskroen Vandaag is gestart met de bouw van een muur tussen een opvangplaats voor woonwagenbewoners in het Franse Wattrelos en het dorp Herseaux, een deelgemeente van het Belgische Moeskroen. Dat hebben lokale media bericht. De muur werd door meerdere politieke verantwoordelijken een ‘muur van de schande’ genoemd.

© belga.

De afsluiting was dit voorjaar onderwerp van strijd tussen burgemeester Alfred Gadenne (cdH) van Moeskroen en de oppositiepartijen PS en Ecolo. In juli werden de voorbereidende werken verricht. De bouw van de muur zelf begon vandaag. Hij zal de onthaalzone omsluiten aan de kant van de woningen, terwijl er een metalen afsluiting wordt geplaatst langs de velden.

Lees ook

© belga.
Romajongetjes op de plaats waar de muur komt. © belga.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2512874/2015/11/03/Bouw-van-de-muur-van-de-schande-tegen-Roma–families-gestart.dhtml

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie